PVPeria

News

News Backward News Forward


Teksty

Artykuły Backward Artykuły Forward Artykuły

Opowiadania Backward Opowiadania Forward Opowiadania


Informacje

Losowy Potwór:

Evil_Mastermind.gif

Evil Mastermind

Ostatni boss Wyspy Zła, znajduje się na najwyższym piętrze wieży. Wyglądem i zachowaniem przypomina Braindeatha, jednak jest od niego dużo słabszy. Aby zdobyć loot, należy użyć ciała. Więcej...


Losowy Przedmiot:

Orcish_Maul.gif

Orcish Maul

Można go zdobyć z pierwszego etapu Areny w Svargrond. (Greenhorn level) Więcej...