PVPeria

News

News Backward News Forward


Teksty

Artykuły Backward Artykuły Forward Artykuły

Opowiadania Backward Opowiadania Forward Opowiadania


Informacje

Losowy Potwór:

The_Horned_Fox.gif

The Horned Fox

Rycerz/paladyn powinien stanąć w rogu, aby zminimalizować obrażenia od pozostałych minotaurów i na początku używać ataków obszarowych. Magowie powinni zabić wszystko z GFB, lub najsilniejszych czarów. Przydatny może być również Stealth Ring/czar Invisible, dzięki temu atakować będą jedynie magowie i sam Fox. Więcej...


Losowy Przedmiot:

Crystalline_Armor.gif

Crystalline Armor

Zmniejsza obrażenia od lodu o 3%, jednak o tyle samo zwiększa podatność na energię. Więcej...