Potwór

Demon (Goblin)
Exp: 25 EXP Życie: 50 HP
Przywołanie:- MP Zauroczenie:- MP
Rodzaje Ataku:
- w zwarciu (0-10), rzuca kamieniami (0-20)
Występowanie:
- Pits of Inferno (Bazir's throneroom), Oasis Tomb
Loot:
Wrażliwości:
Brak
Odporności:
Brak
Ucieka? Tak, na czerwonym
Odgłosy:
Brak Danych
Uwagi:

Jest to zwyczajny Goblin, w przebraniu Demona. Po śmierci wygląda jak nieżywy Goblin.